Polisi

 

A. Return Policy ( Pemulangan Barang)

 •     Barang yang di beli , TIADA PEMULANGAN WANG di lakukan
 •     Pembeli dibenarkan menukarkan barangan sebanyak SATU (1) kali Sahaja .
 •     Charge POS sebanyak RM6.00 di tanggung oleh PEMBELI bila berlaku pemulangan barang yang disebabkan
       oleh Kehendak Pembeli Sendiri.
 •      Pemulangan yang disebabkan oleh kecacatan Barangan akan di tanggung oleh Pihak Starina .

 

B. Pemulangan BARANGAN STOCK CLEARANCE

 •     - Barangan yang dibawah promosi 'STOCK CLEARANCE'  TIDAK dibenarkan dibuat sebarang pemulangan atau penukaran
 •     - Pembeli hendaklah memastikan pembelian adalah MUKTAMAD
 •     - Pemulangan hanya DIBENARKAN Jika terdapat kecacatan pada barangan .

C. Tempoh Pemulangan Barang .

 • Pemulangan barangan atas sebarang alasan WAJIB dibuat dalam masa Tiga (3) hari dari tarikh Pelanggan menerima barangan.
 • Dropshipper bertanggungjawab untuk memaklumkan perkara tersebut kepada pelanggan masing-masing (di Page atau Profile FAcebook masing2